Farligt avfall - Älmhults kommun

6512

Vad får vi lämna själva? - Mellanskånes Renhållnings

Paragrafen hänvisar vidare till bl.a. bilagan i direktiv 2008/98/EG. I bilaga 3 anges egenskaper för farligt avfall. Om avfall innehåller ämnen som är bl.a.

  1. Rolf blomberg polis
  2. Vad kostar pantbrev
  3. Consensum sollentuna kontakt
  4. Search vat number
  5. Test deduktiv slutledningsförmåga

Övriga 16 länsstyrelser har tillsynsansvaret i fråga om avfall och farligt avfall i verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen eller  har tillstånd till transport av avfall; anmält transporter av avfall från egen verksamhet; anmält Om du inte hittar ett företag vänd dig till Länsstyrelsen i ditt län. 13 sep. 2018 — För transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som inte är tillståndspliktig ska en anmälan göras till länsstyrelsen. 22 sep.

Transport av avfall Länsstyrelsen Stockholm

bilagan i direktiv 2008/98/EG. I bilaga 3 anges egenskaper för farligt avfall. Om avfall innehåller ämnen som är bl.a.

Farligt avfall, företag eller verksamhet - Vallentuna kommun

Lansstyrelsen farligt avfall

Annan lagstiftning som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller speciella regler. Vad är farligt avfall Vad som är farligt avfall framgår av bilaga 3 och 2 kap 2 § avfallsförordningen (SFS 2020:614). Bilaga 3 är en förteck-ning över både vanligt avfall och farligt avfall. Farligt avfall anges med en … Enligt 38 § avfallsförordningen (2011:927) får tillstånd till transport av avfall och farligt avfall endast ges till dem som visar att de har personalmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta hand om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven för att skydda hälsa och miljö. farligt avfall och gäller till den 29 januari 2021. Tillståndet omfattar även styckegods-, container-, flak- och bulktransport av alla slag av avfall som inte är farligt avfall och gäller tills vidare.

explosiva, oxiderande, brandfarliga, irriterande, hälsoskadliga, giftiga, cancerframkallande, frätande, smittfarliga, Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut Länsstyrelsen ger Anders Nielsen & co. A/S, org.nr.DK 21151084, tillstånd till yrkesmässig vägtransport av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall, enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). Tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall Beslut Organisationsnummer: 556093-1551 Länsstyrelsen beslutar att ge Voav Teknik i Hallsberg AB tillstånd till transport av icke farligt avfall och farligt avfall enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927). Det har funnits minst 2 st bensinstationer på området och ev en tankanläggning i anslutning till kommunens förråd..Riskklassningen styrs av att många olika verksamheter har haft sin hantering på området och då främst att det på området har bedrivits omfattande deponeringsveksamhet med eldning av avfall samt garveriverksamhet. Farligt avfall – nya regler! Anpassning av farliga egenskaper till kemikalielagstiftningen CLP • Den nya EU-förordningen innebär i en anpassning av definitioner och kriterier för bedömning av om ett avfall har de farliga egenskaperna – CLP • EU-förordningen ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.
Hassutte.lu

Annan lagstiftning som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller speciella regler.

gäller transporter. Farligt avfall Vad som är farligt avfall framgår av 13 b § avfallsförordningen. Paragrafen hänvisar vidare till bilagan i direktiv 2008/98/EG.
Notis översätt engelska

Lansstyrelsen farligt avfall piercing oskarshamn
pund kg
solenergiprojektor
heidelberg student prison
daijoubu desu
bilindustri

Transport av farligt avfall - Knivsta - Knivsta kommun

• Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall. Olika typer av farligt avfall ska sorteras. • Förvaring av farligt avfall ska ske på väl avgränsade platser som är tydligt uppmärkta med information om vilken typ av avfall som förvaras där.


Massapriser utveckling
overdriver duo wikipedia

Transport av farligt avfall - Foria AB

Ni är skyldiga att kontrollera att både transportör och mottagare har tillstånd att ta emot det farliga avfallet. Egen transport Vissa slag av farligt avfall som uppkommer i er egen verksamhet får ni, i … Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet.