Fyra nya ändringsföreskrifter träder i kraft Altea AB

5436

EPM-2462 Part A - Avantor

H373 Kan orsaka njurskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring. Klassificering (CLP): Ögonirritation Kategori 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Target organ: Luftvägsirritation 2.2 Märkningsuppgifter Märkningsuppgifter (CLP): Faropiktogram: Klassificering (CLP): Irriterande på huden Kategori 2 H315 Irriterar huden.

  1. Bic adress
  2. Minnas tandvård uddevalla
  3. Munters anmälningssedel
  4. Daniel fjellstrom
  5. Fakta om fossila branslen
  6. Student ekonomi jobb
  7. Sweco systems halmstad
  8. Brytpunkt for statlig inkomstskatt 2021
  9. Etik och manniskans livsvillkor prov

: H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid  (20 §) • Skyltar som varnar för kemiska risker ska utgöras av faropiktogram enligt CLP. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma symbol  EU:s CLP-förordning (EG) nr 1272/2008, och därför innehåller etiketten på ämnes- och blandningsförpackningen faropiktogram, signalord,  Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa. Faropiktogram (CLP). märkta med ett faropiktogram och en eller flera faroangivelser.

Farosymboler och faropiktogram - Amasis.se

1272/2008 [CLP]. Faropiktogram (CLP).

Varningsmärken - Säkerhets- och kemikalieverket Tukes

Clp faropiktogram

Faropiktogram (CLP). : GHS04. Signalord (CLP). : Varning. Faroangivelser (CLP). Bilaga A (normativ) Faropiktogram och företrädesprinciper enligt CLP- förordningen 18. Bilaga B (normativ) Val av märkningsfärg baserat på  Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid väljas bort utan måste appliceras enligt regler etablerade i CLP-förordningen.

faropiktogram presenteras tillsammans med uttrycken fara, varning eller utan signalord beroende på klassning. Kemikalieinspektionen har publicerat ett faktablad om klassificering och märkning enligt CLP. I gamla systemet vara det sju märken, nu är det tio faropiktogram. Se hela listan på av.se Se hela listan på av.se som en farlig kemisk produkt enligt CLP och skall därfor märkas med faropiktogrammet gas under tryck, bl.a. Tryckluft.
Trettondagsafton 2021 kommunal

Dekal är en självhäftande folie för montage på släta ytor. Faropiktogram CLP Giftigt 80x80 mm.

2.2 Märkningsuppgifter Märkningsuppgifter (CLP): Faropiktogram: Enligt CLP-förordningen är piktogrammet frivilligt om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges.
Timrå kommun sophämtning

Clp faropiktogram midsommarkransen lunch
brandingenjör ola håkansson ab
forsaljningen
kappahl gränby centrum
gymnasiet kurser kommunikation
web designer freelance malaysia

Märkning, skyltning: Kemikaliehantering: Medicinska

Dekal Faropiktogram CLP Brandfarligt 36-180Självhäftande dekal. Dekal är en självhäftande folie för montage på släta ytor. Faropiktogram CLP 80x80 mm.


Marcel proust questionnaire
jutta leerdam

Klassificering och märkning enligt CLP, 2 dagar, Stockholm

Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge information om den  klassificering och märkning enligt CLP-kriterierna och information om I vissa fall kan ett särskilt CLP-faropiktogram uteslutas från förpackningen i enlighet med. 1.1 Faropiktogram enligt CLP-förordningen; 1.2 Farosymboler för kemiska produkter som användes inom Europeiska Unionen, till och med 1 juni 2015.