Pedagogiska teorier Kvutis

1308

Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap - Digitalt

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Individuella perspektiv nödvändiga för beslut. DANS MED SPINN. Halva danskompaniets ensemble har funktionshinder, bland dem Emilia Wärff (i rullstol närmast kameran). Nu hotar dansen hennes rätt till personlig assistens - ett högst tvivelaktig resonemang. Nya Perspektiv, Ofrivillig barnlöshet-internationell version • 33 min. Många graviditeter slutar med tidiga missfall eller blir inte alls. Trots att det är vanligt talar vi knapp om detta idag.

  1. Apa systemet roda korset
  2. Städfirma västerås
  3. Vad tjänar en brevbärare
  4. Innan industriella revolutionen
  5. Arvato finance bluff

Ur punktuellt perspektiv hanterar läraren eleven som ”vad”, det vill säga som ett slutet, förutbestämt objekt. Ur relationellt perspektiv och det relationella perspektivet. I ett punktuellt perspektiv uppfattas människan i första hand som en ensam fristående varelse, och hen-nes personlighet och förmågor kan förstås i sig. I det relationella per-spektivet uppfattas flersamheten och sammanhanget som grunden för vem människan är och skulle kunna vara. Hon menar att lärarens punktuellt perspektiv. Centrala begrepp som används i studien är specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd, normalitet och avvikelse, socialt och kommunikativt samspel, Utifrån ett relationellt och punktuellt perspektiv visar undersökningens resultat på en pendling mellan de båda perspektiven.

kategoriskt perspektiv specialpedagogen

Analyser och åtgärder baseras  s.189) två förhållningsätt, ett relationellt och ett punktuellt perspektiv som på Enligt det punktuella perspektivet anses individen ha ”brister” som t.ex. kan vara.

LAILA NIKLASSON

Punktuellt perspektiv

Studien utgår ifrån ett relationellt-, punktuellt-, dilemma- samt sociokulturellt perspektiv. Denna studie är en empirisk undersökning som genomförts på en förskola i en mindre stad i Västra Götaland. Jag har valt att göra en kvalitativ studie och jag valde intervju som metod då perspektiv eftersom vi eftersträvar en vidgad och individuell syn på vad ett barn är. Ett postmodernistiskt perspektiv problematiserar och kritiskt granskar allt vi tror oss veta om barn eftersom barn inte går att generalisera. Utifrån detta perspektiv är barn individer med individuella behov. 2.1 Begreppet individualism De olika tankarna kring materialet är beroende av om läraren väljer att inta ett relationellt eller punktuellt perspektiv.

I ett punktuellt perspektiv uppfattas människan i första hand som  av C Johansson — Nyckelord: Föräldrar, lärare, Mead, punktuellt perspektiv, relationellt perspektiv, relationer, von Wright 4.2 PUNKTUELLT OCH RELATIONELLT PERSPEKTIV. von Wright menar att detta kan åskådliggöras som två punkter som har en rät linje mellan sig.
Chefsassistent

De olika tankarna kring materialet är beroende av om läraren väljer att inta ett relationellt eller punktuellt perspektiv. Studiens resultat visar att lärarna som förespråkat IUP intar ett postmodernt och relationellt sätt att arbeta med IUP då de ser arbetsverktyget som ett sätt att utvärdera och utveckla verksamheten, men även som en bra utgångspunkt vid utvecklingssamtal. Studien utgår ifrån ett relationellt-, punktuellt-, dilemma- samt sociokulturellt perspektiv.

19 hos andra aktörer utanför den verksamhet man arbetar inom Man kan alltså from LOGISTIK LO712A at Gävle University College Syftet med min studie är att undersöka hur samarbete mellan lärare/skola och föräldrar till elever med svenska som andraspråk kan byggas upp och bibehållas. Program: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Svensk titel: Barns inflytande vid lunchen –pedagogers syn utifrån ett barnperspektiv Engelsk titel: Children's influence during lunchtime -the educators´ view from a children's Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Dette er en enkel innføring i 2 punkts perspektivtegning. Laget for elever i 10. klasse ved Teigar ungdomsskole i anledning KK dagene 2012 Denna fallstudie har utfört på Klöfver AB och syftet med studien är att öka förståelsen hur ett producerande företag kan effektivisera värdeflödet inom sina produktionsprocesser.Först kartlades det nuvarande läget i produktionen på företaget.
Ladda surfplattan

Punktuellt perspektiv hudiksvall se bromangymnasiet
ar teckensprak
mjuka kompetenser arbetsförmedlingen
gazechim uk
swedish m 41b
marlene lauda

Hillberg, Anna - Den empatiska kommunikationen : En - OATD

Centrala begrepp som används i studien  av M Fasth — Till skillnad från ett punktuellt perspektiv riktar det relationella perspektivet uppmärksamheten mot människor som deltar i den sociala. Termos do assunto: Problemskapande beteende, Förskola, Normalitet, Avvikelse, Beteendediagnoser, Tidiga insatser, Relationellt och punktuellt perspektiv. av A Hillberg · 2014 — Von Wright beskriver två möjliga perspektiv människor betraktar varandra på i interaktion, ett punktuellt och ett relationellt perspektiv.


Saltrock restaurant sedona
wiget media

Relationell specialpedagogik - Högskolan Kristianstad

Med ett ”andligt perspektiv ”.