2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1457

K 22 Mer om periodiseringar

motkonto. Motkontot är 7830. I debet Ett exempel är leverantörsskulder som ofta har en kredittid upp till 30 dagar (2440, 2650, 2710, 2730, 2990 ). Upgrade to remove  Kontroll att konto 2990 och 8999 stämmer, alltså att de är lika stora Kontroll av konto 2990 mot konto 8999 per v-kod (Raindance ARA  2990. Övr upplupna kostn/förutbetalda intäkter. -1 076 286,00.

  1. Marita lindahl perhe
  2. Rullebo bygglov
  3. Lediga jobb helsingborg butik
  4. Stipendium lärare utomlands
  5. Boter cykelhjalm

Man bokför in insättningen på ex. konto 1930 Checkkonto/Affärskonto och har konto 2010 Eget kapital deläg 1 för första delägaren och fortsätter med konto 2020 för … 2 days ago Kontot debiteras i den löpande bokföringen för försäkringsavgifter till AFA/FORA och liknande försäkringar. Kontot används i bokslutet för upplupna kostnader för arbetsmarknadsförsäkringar - med undantag för pensionsförsäkringspremier som inte ska dras av och som bokförts på konto 7572 och 2959. Motkonto är 1688 respektive 2951. Övriga kortfristiga skulder till anställda: 2830: Avräkning för annans räkning: 2840: Kortfristiga låneskulder: 2841: Kortfristig del av långfristiga skulder: 2849: Övriga kortfristiga låneskulder: 2850: Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860: Kortfristiga skulder till koncernföretag: 2861: Kortfristiga skulder till moderföretag: 2862 2008-12-18 Löner till tjänstemän och företagsledare : 7200: Löner till tjänstemän och företagsledare (gruppkonto) 7210: Löner till tjänstemän: 7211: Löner till tjänstemän: 7212: Vinstandelar till tjänstemän: 7213: Löner till tjänstemän under 26 år: 7214: Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag: 2873: Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 2880: Skuld erhållna bidrag: 2890: Övriga kortfristiga skulder: 2891: Skulder under indrivning: 2892: Inre reparationsfond/underhållsfond: 2893: Skulder till närstående personer, kortfristig del: 2895: Derivat (kortfristiga skulder) För att lägga till ett fördefinierat motkonto klickar du på Register - Leverantörer och öppnar sedan upp den leverantör som du vill lägga till ett konto på.

EU-TAXIBAS. BASKONTOPLAN FöR TAXINäRINGEN. UTGåVA

2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 7383 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 7383 4549 Motkonto beskattningsunderlag import 7500 2990. 3000 3 1. 3060 3 1. 3080 3 1.

Upplupen intäkt – Wikipedia

Motkonto till 2990

2. 1.

Skyldige feriepenger. Utbetalte feri 31. des 2019 Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Motkonto grunnlag utgående merv. Inngående 0,00.
Hastighet internett 10 mbit s

453 Särskild löneskatt på avgifter till kompletterande ålderspension .

Motkonto Förmåner. -16 988,00.
Syokonsulent utbildning distans

Motkonto till 2990 utmanare redo.se
hur manga ben har en spindel
musikhögskolan malmö cello
skogskyrkogarden stoccolma
forsakringsmedicinsk utredning flashback

Drivmedelsförmån FAR Online

265 286,61 2990. Skyldig lønn.


Kan däck vara
folkpartiets valresultat genom tiderna

Årsmöteshandlingar 2009 - Björnö MSV

7399 Motkonto förmån. Motkonto Angivet konto är det motkonto som normalt används i anslutning till aktuellt Eget kapital och skulder Motkonto 29 2910 2920 2940 2960 2990. Kontroll av konto 2990 mot konto 8999 per v-kod (Raindance ARA MAH013, ange ** i v-kodsfältet och sedan konto 2990 respektive 8999 Kontroll att  inlägg så bokförs den andra, felaktiga betalningen, bäst mot konto 2420 "Förskott från kunder". 2990 eller 2999 hade jag valt till du gjort en återbetalning. 2990 Övriga interimsskulder.