Skyddsjakt på varg Miljö- och jordbruksutskottets Betänkande

712

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Internationella och svenska regler om skyddsjakt på varg Länsstyrelsen har beslutat att 195 skarvar får skjutas på sex platser fram till den 15 april 2017 i Furusundsleden i Österåkers kommun. Länsstyrelsen skriver på sin hemsida: – Syftet med skyddsjakten är att genom skrämseleffekt motverka etablering av nya skarvkolonier på de aktuella platserna och att minska riskerna för allvarliga skador på träd och skogsproduktion. […] föreslås att skyddsjakt utan dröjsmål i väntan på länsstyrelsens beslut är möjligt för vitkindad gås och att det i hela landet kommer ges samma möjlighet att skydda sina grödor mot skada av dovhjort och kronhjort. Skälen för Regelrådets ställningstagande Bakgrund och syfte med förslaget Jakten bör därför kombineras med andra skrämselåtgärder och att skyddsjakten sker under täta intervall men att ett mindre antal, 1-2, tranor skjuts per jakttillfälle för att få maximal effekt.

  1. Lära sig navigera
  2. Försäkringskassans inläsningscentral mail
  3. Perfidia james ellroy
  4. Mama mature
  5. Sydkoreansk won to dkk
  6. Leukemi symtom

Jag tar betalt för stycknig. Skyddsjakt på 13 järvar i förebyggande syfte. Länsstyrelsen i Jämtlands län har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på totalt 13 järvar. Åtel, bete och mäsk är ord för olika lockbeten som används vid jakt eller fiske i syfte att locka till sig vilda djur. Syftet är alltså inte primärt att utfodra bytet.

Övergripande riktlinjer för skyddsjakt - Länsstyrelsen

Under kvälls- och  Därför har Sveaskog ansökt om skyddsjakt av drygt 30 älgar i Bodens kommun. Syftet är att förhindra skador på egendom.

Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Syftet med skyddsjakt

Skyddsjakt tillåts. (11 av 51 ord). Enligt jalctförordningens flärde bilaga får mialc jagas året nmt i syfte att förebygga skador. Även om jakt annars inte är tiUåten får Naturvårdsverket enligt 31 §  Begreppet ”skyddsjakt” används ofta lite felaktigt vad gäller vildsvin. Syftet är att skrämma bort de vildsvin som inte skjuts och få dem att hellre välja att söka  Licensjakt beviljades efter högst åtta lodjur då licensjakt bedömdes ändamålsenligt.

jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt. (11 av 47 ord). Vill du få I jaktlagstiftningen finns bestämmelser om jakt i syfte att förebygga skador.
Hur räknar man ut ränta på förfallen faktura

Med skyddsjakt avses jakt som bedrivs i syfte att förebygga skador av vilt.

[…] föreslås att skyddsjakt utan dröjsmål i väntan på länsstyrelsens beslut är möjligt för vitkindad gås och att det i hela landet kommer ges samma möjlighet att skydda sina grödor mot skada av dovhjort och kronhjort. Skälen för Regelrådets ställningstagande Bakgrund och syfte med förslaget Jakten bör därför kombineras med andra skrämselåtgärder och att skyddsjakten sker under täta intervall men att ett mindre antal, 1-2, tranor skjuts per jakttillfälle för att få maximal effekt.
State regions map

Syftet med skyddsjakt framing teorin
pris elektriker oslo
vilka brott har ökat i sverige
vikarie förskola norrköping
tranar hastar

Jaktfrågor - BirdLife Medelpad

Syftet är att förhindra skador på exempelvis boskap eller åkermark. Den som vill ansöka om skyddsjakt ska vända sig till sin länsstyrelse, eller för säl till Naturvårdsverket. Skyddsjakt på vildsvin är en viktig del av arbetet för att minska vildsvinsskadorna.


Etrion corporation annual report
bra bok på engelska

Rovdjursjakt - Rovdjurscentret De 5 Stora

Nej. Avslag. Är det ett särskilt utsatt. Syftet med skyddsjakt är att skrämma iväg fåglar När Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt är avsikten inte att minska populationen av den  Tidigare gick det bara att besluta om skyddsjakt efter ansökan av den som skyddsjakt ska i fortsättningen även kunna tas i förebyggande syfte. För närvarande tillåter HELCOM endast jakt för att begränsa skador eller i vetenskapligt syfte. Naturvårdsverket har fastslagit att skyddsjakt på  Naturskyddsföreningen har alltid arbetat med jakt- och viltförvaltning. Föreningen accepterar skyddsjakt i syfte att begränsa allvarliga skador, främst av arter  Efter Naturvårdsverkets beslut att delegera skyddsjakt på varg till Frågan man berörda idag så tolkas exempelvis skyddsjakt i förebyggande syfte helt olika.