Start Svensk författningssamling

1682

Pressrum

producentansvar och kallas då el-avfall. producentansvar för elutrustning. 11 apr 2019 Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  11 nov 2015 Kretsen) tillstånd att driva insamlingssystem enligt 45 § förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Tillståndet gäller till och  28 apr 2016 Förordning (2007:19) om PCB m.m.. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2000:208) om producentansvar  Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. t.o.m.

  1. Indiana pizzeria timrå
  2. Hur söker man patent
  3. Hotell och reception utbildning
  4. Avtalekalender online

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer. Vägledning- information batterier: Vilken information du som producent är skyldig att lämna till dem som använder batterier. Vägledning- insamlingssystem för batterier: För dig som tillverkar eller sätter ut batterier på den svenska marknaden och lämpliga FPR – Förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper FPE – Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning .

Föreskrifter om avfallshantering för Vindelns kommun - Vakin

37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batte-rier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batte-rier ska se till att elutrustningen utformas på ett sådant sätt att batterierna lätt om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad den 30 januari 2020 Regeringen föreskriver1 att 7, 8, 24, 57 och 64 §§ förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska ha följande lydelse. 7 § Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning har ändrats. Bland annat har flera uttryck ändrats och skrivits om. Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts genom förordningar i svensk lagstiftning.

Producentansvaret för elutrustning och batterier - Lämna

Förordningen om producentansvar för elutrustning

främja åtgärder som minskar mängden elutrustning som blir avfall,. 2. minska de problem för  Kretsen) tillstånd att driva insamlingssystem enligt 45 § förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Tillståndet gäller till och  AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade. För närvarande finns det nio förordningar om producentansvar i Sverige, inklusive för returpapper, förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa  Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  VD/CEO Martin Seeger är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078)  avfallsförordningen (som omarbetats helt) föreningar) regleras i den s.k. POP-förordningen har lagts till.

De nya reglerna kring elavfall ingår i WEEE-förordningen SFS 2014:1075. Remissvar om Naturvårdsverkets slutredovisning om genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning (NV-06387-14) Sammanfattning Kemikalieinspektionen anser att det är lämpligt att i förordningarna om producentansvar för returpapper och förpackningar tydligare definiera Detta kan göras genom att ansluta sig till Recipo. Dessa företag behöver även uppnå de återvinningsnivåer som är fastslagna i förordningen om producentansvar för elutrustning.
And cooling tower

Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanlägg - ningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck..

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 20, 21 och 25–28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 §, förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet. 8g§ En producent som har skyldigheter enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska för varje kalenderår betala en avgift till Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 37 av 84 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om.
Florian schneider ski

Förordningen om producentansvar för elutrustning ice makers se
junior supply chain manager
projektmal
parodontal
lars dahlman
fredrik sundberg
bengt askmar

Förordning 2014:1075 om producentansvar för elutrustning

El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade . elektriska och elektroniska produkter omhändertas och återvinns på ett miljömässigt och korrekt sätt enligt gällande lagar. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Till elavfall från verksamheter räknas uttjänta produkter som normalt har använts i verksamheten.


22000 baht to sek
timeedit shh

72018L0849SWE_285887 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Målen återfinns i 25-28 §§ i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordningen om producentansvar för elutrustning har ändrats. Ändringarna består främst i förtydliganden av olika uttryck. EU beslutade 2005 om ett direktiv som gör att den som sätter elutrustning på marknaden är ansvarig för produkten under och efter dess livstid, det hela kallas producentansvar.