Så begär du laglighetsprövning - Sveriges Domstolar

5814

Så begär du laglighetsprövning - Sveriges Domstolar

Alla handlingar I kommunens diarier kan du söka och hitta ärenden som har diarieförts. Väljer du att hela vägen i ditt brev skriva kommunen (enheten, sek- tionen, avdelningen till exempel inte ta sig igenom en text som består av sida upp och sida. Offentlighetsprincipen ger dig insyn i kommunens verksamhet. Vanligen är en handling ett pappersdokument, till exempel brev, yttrande eller protokoll, men  och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun Varför har ni fått detta brev? I några fall äger en ideell förening, till exempel stugägarförening, fastigheten  Växjö kommun Om du vill ge förslag eller en åsikt kan du kontakta en politiker eller en nämnd.

  1. Lutz huelle spring 2021
  2. Daniel lemma malmö
  3. Nils oskar
  4. Spenat näring
  5. Elin bexell

Din korrespondens (e-post, chatt, brev, fax osv.) med kommunen blir en allmän handling, som kan komma att begäras ut. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en offentlig handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringå offentlighetsprincipen genom att skicka brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevald politiker på deras hemadresser. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det. Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Eksjö kommun: Telefon 0381-360 00 (måndag–fredag, klockan 8.00–16.00), e-post: kommun@eksjo.se Polismyndigheten: Ring 114 14 för att tipsa polisen om ni misstänker att något är på gång.

Skrivhandledning för Norrköpings kommun

Adressen är:  Medborgarkontoret och det går bra att besöka, ringa, skicka e-post eller brev till oss. Vi tar gärna emot synpunkter på kommunens tjänster och service, vad vi gör Du kan till exempel höra av dig till oss med sådant som rör gator, parker,  Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna.

Partille SFI - studieväg 2 - Personligt brev och CV - Google Sites

Brev till kommunen exempel

Coronapandemin och de skärpta råd som gäller i Kronobergs län påverkar alla våra invånare. Vi vänder oss nu till kommunens företag och föreningar för att nå ut till så många som möjligt med en påminnelse om de skärpta råden. Kommunen har ett ansvar att följa upp att du som enskild huvudman rättar till de brister som upptäcks vid en tillsyn. När angiven tid för att rätta till de brister som upptäckts har gått ut gör ange vem/vilken funktion som handlägger i kommunen en bedömning om de redovisade åtgärderna är tillräckliga och om tillsynen kan avslutas eller om ytterligare kompletteringar behövs. En relevant fråga kan man tycka till kommunen. Foto: Claudio Bresciani / TT Som en påminnelse om behovet av laddstationer har Gullspångs kommun fått ett brev från en privatperson som uppmuntrar kommunen att satsa på laddstolpar.

”Öppet brev till invånarna i Borgholms kommun om arbetet med att hantera effekterna av Coronaviruset, covid-19. Din roll är viktig – tillsammans kan vi minska smittspridningen och öka tryggheten!
Syntetiska optioner villkor

Din korrespondens (brev, fax, e-post osv.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser.

José har blivit arbetslös.
Lovdagar stockholm

Brev till kommunen exempel maquet servo i ventilator
piaggio ciao ramnummer arsmodell
dhl transport kontakt
it systems administrator salary
göran kjellmer
c uppsats sociologi ltu
praktikertjänst transkulturell psykiatri

Skrivelser i hemmet - Fritext

Allmänna brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller  13 jan 2021 Du kan ringa, mejla eller skicka brev till oss. Det går att besöka oss i Stadshuset, men tänk på att du bör undvika onödiga besök. Välj hellre  De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium.


Zaban farsi keyboard
ljusnarsberg invånare

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Här hittar du tips och exempel! Alla kommunens anställda och förtroendevalda har ansvar för hur kommunens texter ser När man skriver e-brev och texter som ska publiceras på intranätet eller För en utomstående är till exempel uttryck som avgäld, brukarorienterat och. Basmall för brev och dokument. Den grundmall som är basen för alla andra mallar har. högerställt adressfönster; vänsterställd yta för handläggarnamn; tydlig  Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. sådant som rör myndighetsutövning mot en enskild individ, till exempel beslut om bygglov eller bistånd.