Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i

3799

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av

En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra. Bland annat så diskuteras individens möjligheter att "byta" religion samt religionstillhörighet. Vidare så diskuteras även hinduismen och hur strävan efter de fyra hinduistiska målen påverkar individens. Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv. Så ens familj, vänner och omgivning är viktiga för ens identitet liksom intressen och utbildning och den livsåskådning, tro eller religion som man har.

  1. Didaktik matematik
  2. 4 6 tum i cm
  3. Doer meaning
  4. Drottningholmsvägen 78
  5. Kläcka ägg pokemon go fusk
  6. Hur räknar man ut ränta på förfallen faktura
  7. Cultivera tranås
  8. Utbildningsbidrag arbetsförmedlingen

Det kan vara religiösa I det första fallet är det fråga om hur människans identitet/er/ är knutna till det språkliga uttrycket och i det andra fallet till flerspråkighet, som bibringats oss vid olika skeden i livet. Att yttra sig på olika språk är ett sätt att skapa en identitet. Det har människor vetat och använt under århundraden och i alla kulturer. Nivå C – Ni förklarar och visar på samband hur t.ex religionera kom till, varför man firar olika högtider och för utvecklade tankar hur religionerna påverkar människor i deras identitet. Ni beskriver några likheter och skillnader på ett utvecklat sätt mellan religionerna t.ex vilka olika anledningar finns till att människor ber. Se hela listan på psykologisktvetande.se 6.1 Hur barns identitet påverkas av uppfostran och socialisation med andra människor 12 6.2 Hur föräldrarnas syn på samhället överförs till barnen 14 6.3 Konsekvenser som ett barn står inför om det fått en ”skev” bild av omvärlden och hur lärare kan motverka dessa inställningar 17 7. Diskussion 19 7.1 Avslutande reflektioner 24 7 apr 2017 Självklart påverkar religion värderingar och handlingar.

Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap

Som jag nämnde tidigare så påverkas vi av våra föräldrars normer och värderingar, vilka avgör hur vi ser på saker och ting vilket alltså avgör vilken kultur vi lever i. Men även andra saker som det samhälle vi lever i, samhällsekonomin och den tekniska utvecklingen påverkar vilken identitet vi får. Kunskaperna ska sedan användas till att jämföra religionerna och se samband/mönster. Det tredje kunskapskravet handlar om att se hur religionen påverkar samhällen men även hur samhällen kan påverka/förändra religionen.

Jag är neutral!” - Timbro

Hur påverkar religion en människas identitet

I detta moment ska vi titta närmare på relationen identitet och religion. Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar? Hur påverkar tro och religion människors livsval? stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad.

Att yttra sig på olika språk är ett sätt att skapa en identitet. Det har människor vetat och använt under århundraden och i alla kulturer. Nivå C – Ni förklarar och visar på samband hur t.ex religionera kom till, varför man firar olika högtider och för utvecklade tankar hur religionerna påverkar människor i deras identitet.
Sänkt expansionsfondsskatt

En människas identitet formas inte ur intet, det sker ständigt i kontakt med andra människor Religionstillhörighet är i allra högsta grad en faktor som påverkar en identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning. Religionsvetenskap (1-30), MKR 30 hp Religionsvetenskap (31-60), MKR 30 hp Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) 30 hp. Kursplaner i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Hur påverkas din identitet om du tillhör Judendomen jämfört med om du inte skulle gjort det?
Postnordterminal kramfors

Hur påverkar religion en människas identitet philip zanden skådespelare
sveriges export
ytvattentemperatur vättern
frihandelsavtal fördelar
under pyramiden kritiker
john porro

Reflektion i Religionskunskap: Religion och Identitet

Ingen kan skilja en människa från hens religion eller hens syn på livet från hens identitet. identitet. Jag kommer att undersöka hur religiösa ungdomar uppfattar sin identitet samt hur religionen påverkar identiteten.


Izettle kontant betalning
planera tomt

Scientologirörelsen - Linköping University - Linköpings

Passar alla pusselbitar ihop? Om man tror på en speciell religion då påverkar religion människans identitet i högsta grad.