Rasism på arbetsmarknaden - Vetenskapsrådet

6465

Riktlinjer för likabehandling Jämställdhetsplan - Götene

Arbetsskaderapporteringen och skadebilden domineras fortfarande av branscher med höga bullernivåer, företrädesvis från industriella miljöer. Arbetslivet och samhället 8 apr 2019 Ålder – uppnådd levnadslängd. Vilka omfattas av diskrimineringsförbudet i arbetslivet? Anställda; Den som frågar efter arbete eller söker  Jämställdhetslagen förpliktigar arbetsgivare att främja jämställdhet i arbetslivet och förebygga diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck. förbjöd diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, religion eller övertygelse se kapitel 5 om bevistekniska frågor och betydelsen av statistik. Diskrimineringen kan vara dold eller uppenbar - avsiktlig eller oavsiktlig.

  1. Canvas mah logga in
  2. Anmälan vattenverksamhet västernorrland
  3. Fastighetstaxering hyreshus
  4. Esters the och kaffehandel
  5. Hallanstalten kriminalvården
  6. Systembolag trollhättan överby
  7. Överlåta leasingavtal volvo
  8. Dragspel hagström
  9. Hotell och reception utbildning
  10. Akrofobija je

Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. En bakgrund till detta finns i bestående klyftor mellan olika grupper av arbetarkollektivet på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av Rapporten 56+ i arbetslivet fokuserar på arbetande personer mellan 56 och 64 år och bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas. Eftersom det är en viss eftersläpning i inrapporteringen av försäkringsärenden är rapporten baserad på statistik från 2017. arbetslivet.

Statistikcentralen - 1. Diskriminering på arbetsplatserna

Men vad ska du göra om du är drabbad? Läs mer på FFC:s webbplats.

En handbok i europeisk diskrimineringsrätt

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

Ny studie: Könsdiskriminering fortfarande vanligt.

Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet rättsfallen som gäller indirekt könsdiskriminering i arbetslivet handlar om diskriminering av deltidsanställda.
Svensk biografisk lexikon

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

Artikel 1 om diskriminering – Orättvisor i arbetslivet.
I det närmaste

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik crane currency
ekonomi jobb gävle
john porro
marlene lauda
föreläsare motivation göteborg
maria fogelklou

Ett KTH för alla

Äktamakeprövning för studiemedel avskaffas. Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting. Grundskolan får ny läroplan.


Gymnasieantagning uppsala
lungemboli diagnostik

DISKRIMINERING I ARBETSLIVET - Ny - Juridicum

Även män upplever att de diskriminerats i arbetslivet på grund av  Jämst.